وبگاه شخصی فيروز صمدي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: فيروز
نام خانوادگي: صمدي
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: فیزیولوژی دام و طیور
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://samadi.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: samadi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم دامي  فردوسي مشهد ايران 1366-1371 
كارشناسي ارشدعلوم دامي- فيزيولوژي تربيت مدرس ايران 1371-1374 
دكتريعلوم دامي- فيزيولوژي Queensland استراليا 1381-1385 
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشيار علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران     تخصص اصلی


فيزيولوژي دام و طيور


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي


تخصص اصلي :
فيزيولوژي دام و طيور
  بازديد : 21464
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان